نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی در تاریخ 1396/11/21 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تائیدیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی در تاریخ 1399/12/20 ـ تغییر حسابرس
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/08/18ساعت 10:00 مبنی بر تغییر متولی محترم صندوق
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/15ساعت 09:00 مبنی بر افزایش هزینه ها و اصلاح حدنصاب سرمایه گذاری
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/04ساعت 9:00 مبنی بر افزایش سقف واحدها
تغییرات امیدنامه طی صورتجلسه مورخ 1398/06/09
تغییرات امیدنامه طی صورتجلسه مورخ 1398/05/16
تغییرات امیدنامه مورخ 1397/10/04
تغییرات امیدنامه مورخ 1397/03/09
تغییرات امیدنامه مورخ 1397/03/09/ ابلاغیه 12020088
تغییرات امیدنامه مورخ 1396/11/10