نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/12/05
کل خالص ارزش دارائی ها 12,994,679,524,556 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,010,959 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 995,145 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,011,438 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 12,853,810

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/11/21

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري فارابي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزموده كاران

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري فارابي

مدیران سرمایه گذاری:

رضا قهرماني، سيدعليرضا ناظم زاده، حسين آفاق

حسابرس:

موسسه حسابرسي فاطر

enamad