نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/04/01
کل خالص ارزش دارائی ها 10,812,869,362,669 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,008,500 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 982,136 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,009,213 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 10,721,729

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/11/21

مدیر صندوق:

شركت سبد گردان فارابي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزموده كاران

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري فارابي

مدیران سرمایه گذاری:

محسن قادري، سميه صفري، رضا محمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا