نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/21
کل خالص ارزش دارائی ها 10,407,170,342,843 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,003,000 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 975,801 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,003,598 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 10,376,041

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/11/21

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري فارابي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزموده كاران

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري فارابي

مدیران سرمایه گذاری:

رضا قهرماني، سيدعليرضا ناظم زاده، حسين آفاق

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا