نصب همراه صندوق fundMobileApp

تکمیل ظرفیت صدور واحد تا اطلاع ثانوی

 

" به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند"

با توجه به تکمیل ظرفیت صدور واحد جدید تا اطلاع ثانوی از واریز وجه به حساب های صندوق دوم اکسیر فارابی خودداری نمائید در صورت واریز، وجه مربوطه در زمان مقرر عودت داده خواهد شد .

 

(شایان ذکر است، اقدامات لازم جهت افزایش سقف واحدهای صندوق در حال پیگیری می باشد که زمان صدور مجدد واحد به اطلاع سرمایه گذاران محترم خواهد رسید)