نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود ماهیانه منتهی به 1399/02/15 با نرخ 60 درصد سالانه

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، سود ماهیانه منتهی به 1399/02/15 با نرخ 60 درصد سالانه پرداخت گردید.

http://exir2.irfarabi.com/
شماره تماس : 1561