نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود ماهیانه منتهی به 1398/12/15 با نرخ 30 درصد سالانه

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند ، سود ماهیانه منتهی به 1398/12/15 با نرخ 30 درصد سالانه پرداخت گردید.