نصب همراه صندوق fundMobileApp

تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1398/05/16

· تغییر دربند 10-3امیدنامه ،تغییر در هزینه های دسترسی به نرم افزار ،تارنما و خدمات پشتیبانی .

· تغییر دربند 2-3امیدنامه ،مطابق بند (1) ابلاغیه 12020108سازمان بورس و اوراق بهادار  .

 

       


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل