نصب همراه صندوق fundMobileApp

تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1398/06/09

· تغییر در بند  10-3 امیدنامه، تصویب موضوع ابلاغیه شماره  12020099 مبنی بر شناسایی  و اعمال هزینه  کارمزد ثبت و نظارت  سازمان بورس و اوراق بهادار در دفاتر صندوق

· تغییر موضوع ماده 11 امیدنامه ، مبنی برافزایش تعداد حداکثر واحدهای سرمایه گذاری از 1.000.000 به   5.000.000 واحد سرمایه گذاری

 

 


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل