بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/21
کل خالص ارزش دارائی ها 1,647,650,289,565 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,003,947 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,027,280 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,004,536 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,641,172

صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/11/21

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري فارابي

متولی صندوق:

شركت مشاوره سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري فارابي

مدیران سرمایه گذاری:

رضا قهرماني، سيدعليرضا ناظم زاده، حسين آفاق

حسابرس:

موسسه حسابرسي فاطر

نمودار‌ها